Boligadvokat / KøberRådgivning Guides Guide: Bliv klogere her, inden du køber andelsbolig

Guides Guide: Bliv klogere her, inden du køber andelsbolig

Fire ud af ti danskere mangler helt basal viden om økonomien bag andelsboliger. Alligevel dropper de fleste at få uvildig rådgivning ved købet.

Omtalen af andelsboligmarkedet præges for tiden af skrækeksempler på tvangsauktioner og foreninger med rådden økonomi. Samtidig er realkreditinstitutter nu så henholdende med at give lån til andelsboligforeninger, at fremvæksten næsten er gået i stå.

Alligevel køber mange danskere fortsat andelsbolig uden at få ekspertbistand.

Den halve liggetid
I København sælges andelsboliger nu næsten dobbelt så hurtigt som ejerlejligheder, viser en analyse fra mæglerkæden Home. 96 dage tager det i snit at sælge en andelsbolig, mens salgstiden på en ejerlejlighed løber op i hele 167 dage.

En forklaring er, at der er blevet flere ejerlejligheder til salg, mens der er færre andele. Men årsagen er også, at boligkøberne er hurtigere på aftrækkeren, når de ser på andelsbolig. Nogle gange lidt for hurtige, mener en af landets mest erfarne ejendomsmæglere på området:

»Der har været tradition for, at køb af andelsbolig er væsentlig mere sikkert end ejerbolig. Det er en fordom, som er svær at ændre, selv om man nu har samme risiko for tab på andelsboliger. Det er ikke gået rigtig op for køberne, at der er sket en ændring på andelsboligmarkedet«, siger ejendomsmægler Michael Hammerbak, som har 13 Home-filialer i hovedstaden, hvor flest andelsboliger handles.

Vil ikke bruge 7.000 kr. på advokatråd
I hans filialer oplever mæglerne, at mange købere ikke bruger uvildig rådgivning, når de køber andelsbolig:

»Selv om vi opfordrer køberne til at hyre en advokat, så gør de det sjældent. En typisk toværelses andel koster måske 500.000 kroner i indskud. Hvis du skal give en advokat 7.000 kroner for at læse det hele igennem, føler mange, at det er meget, i forhold til hvad boligen koster. Men der glemmer de, at man skal sætte sig ind i fællesgælden, som ligger inde i foreningen«, siger Michael Hammerbak.

Der er imidlertid ikke meget, hans mæglere kan stille op, hvis køberne ikke vil bekoste en rådgiver:

»Vi fremlægger alle papirer for køberne, men må ifølge loven ikke selv rådgive dem direkte, fordi vi repræsenterer sælger. Samtidig er det langtfra alle advokater, som har nok indsigt i området, så der risikerer man at få dårlig rådgivning«.

Mange mangler basal viden – Købermægler
Alt tyder ellers på, at danskerne generelt behøver god rådgivning, når de handler andelsbolig. I en undersøgelse, Epinion har foretaget for Arbejdernes Landsbank, svarer 43 procent, at man kan købe andelsboliger med realkreditlån, ligesom ved ejerboliger. Andelsboliger kan imidlertid kun købes på dyrere banklån, som oftest er med variabel rente.

Så stor uvidenhed om boligformen er ganske alvorlig, vurderer Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, ABF:

»Det tyder på, at man godt kunne savne mere info om, hvad det vil sige at handle andelsbolig. Vi kan i øjeblikket mærke, at der er en generel usikkerhed om, hvad det vil sige at købe andel. Mere viden ville være med til at stabilisere priserne«, siger Jan Hansen.

Nogen beskyttelse får køberne dog, idet Hammerbaks filialer simpelthen afviser at sælge andelsboliger, hvor foreningens økonomi er tynget af usikre lån. Det drejer sig særligt om de såkaldte swap-aftaler, hvor man typisk spekulerer i at låse renten fast i en periode.

Nej tak til foreninger med swap-aftaler
»Alle sager om andelsboliger, hvor foreningen har swap-aftaler, skal ind over mit bord, før vi sætter dem til salg. Vi vil ikke sælge boliger, hvor der er tvivl om, hvorvidt den negative værdi af en swap-aftale er for stor. Vi har haft flere andelsboligforeninger, hvor vi måtte sige nej. Vi kan risikere, at både vi og sælger kommer til at skulle betale penge til køberen efterfølgende, hvis vi ikke er opmærksomme«, siger Michael Hammerbak.

33-årige Steven Kragh har netop for første gang i sit liv lagt penge i en bolig. Han har ikke ladet sig skræmme af den seneste tids eksempler på andelsboligforeninger med ondt i økonomien og overtager fra marts en andelslejlighed på Frederiksberg.

»Jeg har hørt en del eksempler på andelsboligforeninger med problemer, så jeg har sat mig grundigt ind i området«, siger Steven Kragh.

Undersøgte boligen til bunds
I modsætning til de fleste har han valgt at betale for ekspertbistand hos et rådgivningsfirma. Efter at firmaet havde lavet en rapport til ham på den første bolig, han var interesseret i, tjekkede han de næste boliger ud fra samme kriterier.

Nu er valget faldet på en 86 kvadratmeters andel til 1.246.000 kroner i indskud og 3.000 kroner i månedlig afgift. Men købet skete først, efter at han havde tjekket generalforsamlingsreferat, regnskab og vedtægter grundigt igennem.

»Jeg har blandt andet sikret mig, at der ikke er planlagt en dyr renovering, som lige pludselig får den månedlige boligafgift til at stige i foreningen«, siger Steven Kragh. Boligadvokat

Mange gode køb på andele
Så længe man sætter sig godt ind i tingene, kan en andelsbolig være et rigtig godt køb, mener han:

»Jeg overvejede, om jeg skulle købe ejerlejlighed i stedet, men jeg kunne se, at jeg kunne få mere lejlighed for pengene med en andel. Hvis blot man sætter sig ind i det, er det ikke så svært at gøre en god forretning«, siger Steven Kragh.

Netop den fremgangsmåde kan man komme langt med på andelsboligmarkedet. En andelsbolig kan nemlig være et langt bedre køb end en ejerbolig – hvis man da ser sig godt for, fortæller andelsboligchef Jens Damgaard fra Arbejdernes Landsbank:

»Jeg ville ikke selv være bleg for at købe en andelsbolig i dag. Der er godt nok en del køb, man skal holde sig fra, men flertallet af foreningerne er trods alt meget konservativt drevet og har en god økonomi. Men vi ser også eksempler på, at nogle sælgere sætter en for lav pris for deres bolig, så man faktisk kan købe en bolig, som burde være mere værd. Den vej går det også, når markedet er svært at gennemskue«, siger Jens Damgaard.

Tjekliste, når du køber andelsbolig – KøberRådgivning

1. Vedtægterne. Tjek især regler for videresalg og sammenlægning af lejligheder.

2. Referat fra seneste generalforsamling. Tjek, om der er truffet beslutninger, der påvirker din økonomi, og om der er nogen former for problemer i foreningen. Skal der f.eks. laves nyt tag?

3. Regnskab og budget. Tjek foreningens lån og økonomi. Har foreningen overskud eller underskud, er der varslet huslejestigninger, er der sat penge af til fremtidig vedligeholdelse, hvad er størrelsen på foreningens lån, og hvilken type lån er det? Risikerer din månedlige ydelse at stige, fordi lånets rente varierer og måske gradvis stiger (rentetrappe). Er der afdragsfrihed på lånene, så foreningen ikke betaler af på sin gæld?

4. Andelskronen. Andelskronen bestemmer den pris, du maksimalt kan forlange for din andel. Tjek, hvordan den er fastsat. Hvis den er fastsat til den maksimale værdi, risikerer den at falde, hvis der skal foretages forbedringer i foreningen – f.eks. nye vinduer eller nyt tag.

5. Beboersammensætningen. Tjek, hvordan de forskellige boliger i foreningen anvendes. Står der usolgte andelsboliger i foreningen, der ved salg forbedrer foreningens økonomi? Er de øvrige boliger solgt til andelshavere, eller lejes de ud til boligformål eller erhvervsformål. Hvordan ser fremtiden ud for et evt. erhvervslejemål?

6. Alternative boligformer. Find en tilsvarende ejerbolig i samme område og sammenlign de månedlige udgifter ved de to alternativer. Afvej, hvad de to boligformers forskellige karakteristika betyder for dig.

http://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/guides/ECE1175358/guide-bliv-klogere-her-inden-du-koeber-andelsbolig/

Posted in Boligadvokat | Tagged | Leave a comment

KøberRådgivning med Købermægler til Projeksalgs køb.

KøberRådgivning med Købermægler til Projeksalgs køb.

Rådgivning fra ejendomsmægler

Ejendomsmægleren er sælgers mand. Ejendomsmægleren kan hjælpe dig gennem hele salget – lige fra at prissætte boligen til at finde en køber og gennemføre handlen. Ejendomsmæglerens funktion er, at være rådgiver for sælger. Men han kan også fungere som køberrådgiver.

Ejendomsmæglerens forpligtelser

Ejendomsmægleren skal ifølge lov om formidling af fast ejendom m.v. leve op til en række krav:

 • Ejendomsmægleren skal rådgive sælger samt varetage sælgers behov og interesser. Han må derfor ikke fungere som partsrepræsentant for både køber og sælger i samme handel
 • Ejendomsmægleren skal leve op til god ejendomsmæglerskik. Hvis ejendomsmægleren er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening skal han leve op til De Forbrugeretiske Regler for Ejendomsmæglere
 • Ofte har ejendomsformidlingsvirksomheden et samarbejde med en bank, et forsikringsselskab eller lignende. Hvis ejendomsformidlingsvirksomheden er helt eller delvist ejet af en bank, et forsikringsselskab eller lignende, skal det fremgå af ejendomsformidlingsvirksomhedens navn eller en tilføjelse hertil. Hvis virksomheden sælger andre ydelser så som forsikringer eller lignende, skal det fremgå af virksomhedens hjemmeside eller i skriftligt materiale.
 • Du behøver ikke at bruge ejendomsmæglerens samarbejdspartnere.
 • En ejendomsmægler må ikke stille krav om, at du skal vælge en speciel bank, forsikringsselskab, bygningssagkyndig, autoriseret elinstallatørvirksomhed eller lignende.
 • Hvis ejendomsmægleren har en væsentlig økonomisk eller personlig interesse i, at en bolighandel bliver gennemført, eller at du vælger en særlig finansiering, forsikring eller andet, skal han gøre dig opmærksom på dette.
 • Hvis ejendomsmægleren modtager provisioner eller lignende for henvisning eller fremskaffelse af finansiering, forsikring eller andre ydelser, skal han gøre dig opmærksom på dette. Oplysningerne skal fremgå af virksomhedens hjemmeside eller i skriftligt materiale (fx handlens dokumenter). Han skal også oplyse om størrelsen på provisionen, hvis du spørger.
 • Ejendomsmægleren skal informere både sælger og køber om huseftersynsordningen (tilstandsrapport og elinstallationsrapport) og energimærkeordningen.

Vær opmærksom på ejerforhold og samarbejdsaftaler

Mange ejendomsmæglere har en franchiseaftale med eller samarbejder fast med et bestemt pengeinstitut eller realkreditinstitut. Der er også en del, der har aftaler med forsikringsselskaber. Det betyder, at ejendomsmægleren har en interesse i at få dig til at vælge bestemte produkter.

Ejendomsmægleren er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke selskaber han samarbejder med. Han skal også oplyse om størrelsen på eventuelle provisioner.

Det står dig frit for at vælge et andet finansieringsselskab, end det ejendomsmægleren foreslår.

Ejendomsmæglerens opgaver for sælger

Hvis du bruger en ejendomsmægler i forbindelse med salg, er der en række opgaver, som han ifølge loven skal udføre. Han skal:

 • Lave en skriftlig formidlingsaftale. En formidlingsaftale indeholder en oversigt over den pris, som I har aftalt samt oplysning om ansvarlig ejendomsmægler for sagen.
 • Beregne et salgsbudget og et salgsprovenu.
 • Vurdere boligen og angive den kontantpris, han mener den kan sælges til. Mange ejendomsmæglere tilbyder at gøre dette gratis, da de er interesserede i at få opgaven med at sælge boligen.
 • Lave nødvendige undersøgelser af ejendommen samt indhente og kontrollere dokumenter og andre oplysninger, der er relevante for bolighandlen.
 • Lave en salgsopstilling med oplysninger om boligens kontantpris og ejerudgifter, samt oplyse om forbrug af/udgifter til varme og om boligens varmekilder.
 • Rådgive dig om behov og mulighed for at få lavet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.
 • Lave et udkast til en købsaftale.
 • Forhandle med interesserede købere.
 • Give dig en endelig opgørelse over de udgifter og opgaver, som han har haft i forbindelse med salget.

Derudover kan en ejendomsmægler hjælpe dig med:

 • at markedsføre din bolig i aviser, på internettet og så videre
 • at vise boligen frem for interesserede købere
 • Hjælpe med berigtigelsen af handlen. ”Berigtigelse” vil sige, at handlen bliver gennemført i praksis. Det omfatter blandt andet tinglysning af skødet og udarbejdelse af refusionsopgørelse. Det er normalt købers rådgiver, der står for dette. Din ejendomsmægler skal dog kontrollere, at det går rigtigt til.

Højeste vurdering betyder ikke højeste salgspris!

Det er fristende at vælge den ejendomsmægler, der har givet den højeste vurdering af din bolig. En høj vurdering er dog ikke nødvendigvis lig med en høj salgspris. En for høj vurdering kan faktisk betyde, at det tager lang tid at sælge boligen. Derfor skal du være varsom med blot at vælge ud fra vurderingen – særligt hvis vurderingerne fra de forskellige mæglere er meget forskellige. Mæglerens vurdering er kun vejledende. I sidste ende er det eneste afgørende, om du og køber kan blive enige om en pris..Købermægler

Få tilbud fra flere Købermægler

Du bør altid få tilbud fra mere end én ejendomsmægler. Husk at pris og kvalitet ikke altid hænger sammen. Overvej derfor hvilke ydelser, der er med i ejendomsmæglerens pris. Hvis en ejendomsmægler er dyrere, så spørg, hvad du får for den højere pris. Er det eksempelvis flere annoncer eller markedsføring gennem flere butikker?

Spar penge ved at gøre noget selv

Du kan spare penge ved selv at stå for dele af handlen. Du kan for eksempel selv vise din bolig frem. Nogle ejendomsmæglere tilbyder ordninger, hvor du selv står for udvalgte dele af handlen og dermed sparer penge på salæret. Hvis du ønsker at gøre noget selv, skal dette skrives ind i formidlingsaftalen.

Ejendomsmægleren som køberrådgiver

En ejendomsmægler må aldrig fungere som repræsentant for både køber og sælger i samme handel. Af samme grund må ejendomsmægleren ikke hjælpe dig som køber med at berigtige handlen (håndtere skøde, tinglysning med videre), når ejendomsmægleren har formidlet salget af den pågældende ejendom.
Køberrådgivning
Du kan som køber benytte en ejendomsmægler – eller anden rådgiver – der kan rådgive dig om hele købsprocessen. Køberrådgivning er ikke reguleret af lov om formidling af fast ejendom m.v.

En køberrådgiver kan fx hjælpe dig med, at:

Projektsalg

 • søge efter boliger (oprettelse i køberkartoteker)
 • besigtige boligen sammen med dig
 • forhandle med sælger og/eller dennes ejendomsmægler om pris, betingelser med mere
 • skaffe og vurdere relevante dokumenter i forbindelse med bolighandlen
 • rådgive dig vedr. købsaftalen og handlens vilkår mv.
 • udarbejde et skøde og sørge for, at det bliver tinglyst
 • håndtere sagsgangen i forhold til offentlige myndigheder (primært tinglysningskontor og kommunen)
 • udarbejde en refusionsopgørelse
 • frigive købesummen til sælger, når skødet er tinglyst uden anmærkninger.

Køberrådgiveren kan også rådgive dig om valg af lån og forsikringer samt håndtere de praktiske opgaver i forbindelse med dem. Desuden kan han hjælpe dig med at afklare dit boligbehov og lægge et budget. Men det er oftest bedst at tale med en bank eller anden finansiel rådgiver om budget og finansiering.

Posted in Ikke kategoriseret | Tagged , , | Leave a comment

Ejendomsmægler på Frederiksberg Nørrebro Østerbro og Hllerup

Vi gør en forskel…
Alle ejendomsmæglere hos Nem Ejendomsmægler på Frederiksberg er uddannede ejendomsmæglere med mange års erfaring og kendskab til lokalområdet på Frederiksberg. Dit boligsalg bliver derfor aldrig varetaget, vurderet eller fremvist af elever eller trainees men alene af en uddannet ejendomsmægler med mange års erfaring indenfor boligsalg på Frederiksberg. Ejendomsmæglerne hos Nem Ejendomsmægler er også vurderingskonsulenter for Totalkredit.

Ejendomsmægler Nørrebro
Vi gør en forskel…
Er du mest interesseret i et diskret boligsalg på Frederiksberg, hvor din ejendom ikke bliver udbudt på vores hjemmeside eller andre offentlige medier, så har Nem Ejendomsmægler ofte hjulpet med dette. Vi har oparbejdet et godt og effektivt køberkartotek, som bl.a. er årsagen til den succes, vi har i dag.
Ejendomsmægler Frederiksberg
Få en gratis boligvurdering af din ejendomsmægler på Frederiksberg
- Nem Ejendomsmægler på Gl. Kongevej
Kom gerne forbi min ejendomsmæglerforretning på Gl. Kongevej på Frederiksberg og hils på os og vores dygtige personale. Vi hjælper dig med at finde vejen til et lykkeligt boligsalg på Frederiksberg.
Ejendomsmægler Hellerup
Ejendomsmægler Østerbro

Posted in Ejendomsmægler | Tagged , , , | Leave a comment

Boligsiden SelvEstate.dk Tilbyder en billig Boligfotograf.

Ti bedste tips til bedre Bolig fotografier
Fordi flere og flere mennesker søger efter ejendomme online, før de selv træde ind i en ejendom agenter kontor, er store fotografier i stigende grad afgørende for markedsføring af et hus.
Et godt fotografi af en ejendom vil fange øjet af hus-jægere samme, hvorimod dårligt belyst, wonky billeder er frastødende og forvise en ejendom til ‘at se på senere’ liste.

Neil Alexander, en specialist interiør fotograf, af Interior-Photo.net, tilbyder sin ekspertrådgivning til agenter og deres sælgere / udlejere om, hvordan man kan tage bedre billeder af et hjem.

1. Sæt kameraet på et stativ
Håndholdte kameraer er fantastisk til at tage improviserer billeder, men et stativ vil give dig stabilitet til at tage klarere, skarpere billeder.
2. Tænd for alle husets lamper
Selv i løbet af dagen, vil have alle lysene i dit hjem med det samme gøre det ser varmere og mere tiltalende.
3. Brug lysudstyr
Mørke hjørner ikke gør dit hjem en tjeneste online, men simple belysningsudstyr vil hjælpe dig belyse dem. En flash vil hjælpe, som vil en reflektor og endda en lys stå.
4. Plads forberedelse
Undertiden kaldes iscenesættelse, forbereder et værelse er en måde at vise, hvordan den bedst kan anvendes. Det er meget ofte ved midlertidigt at flytte møbler i et rum og sætte lamper på borde og blomster i vaser, eller fastsætte en tabel til middag.
5. Bubble vaterpas
For at forhindre, at dine billeder ser wonky, så brug en boble vaterpas for at sikre dit kamera er perfekt vinklet for hvert værelse.

6. Tag dine udvendige skud i morgen
Kom op en daggry er ikke alles idé om sjov, men det er det ideelle tidspunkt på dagen at få de bedste billeder af ydersiden af en ejendom: dawn lys er bedre, og der er færre mennesker rundt.
7. Se hvordan lyset rammer dit hus
På forskellige tidspunkter af dagen, og på forskellige tidspunkter af året, vil lyset ændre, hvordan dit hus ser ud. Tag dig tid til at stå udenfor og se, hvordan det ser ud på forskellige dage.
8. Behandling af billedet Boligfotograf
Dag behandling er et udtryk for, hvor billedet er sat gennem fotografering software, før det er klar til at blive brugt. Dette hjælper til at blødgøre, skærpe og generelt rydde op eventuelle mangler.
9. Tag en fotografering kursus
Der er fotografering kurser kører på voksenuddannelsescentre over hele landet, og er det bedste sted at begynde at lære om at tage bedre billeder.
10. Få en professionel fotograf Boligsiden
Leje en professionel er meget omkostningseffektiv. De er ikke dyre og kan gøre forskellen mellem huset salg / leje hurtigt eller ej. Hvis du tænker på at leje din ejendom, så med en engangs-investeringer i professionelle fotografier, kan du genbruge dem hver gang du kommer til at lade ejendommen

Posted in Boligfotograf, Boligsiden | Tagged , | Leave a comment

Ejendomsmægler på amager i københavn – Boligsalg

Ejendomsmægler på amager i København – Boligsalg

 

11BUSBusiness-Jagten-paa-O1.jpg

Østamager var tidligere kendt for skidt og skrammel, men er nu hjemsted for øens såkaldte Minimanhattan. Foto: Søren Bidstrup

Opsvinget har nået Amager

Carsten Steno Hansen Af Carsten
10. april 2014, 22:30

Ved øens strandpark skyder den ene skyskraber i vejret efter den anden. Og boligerne sælges hurtigt. Der er nu også gang i udviklingen af sekundære områder på øen. Til gengæld stagnerer Solrød, og Næstved har det svært.

Ejendomsmægler Frederiksberg

Hvis du tager metroen mod lufthavnen og står af på Øresund Station, troner Københavns højeste skyskraber på 21 etager dig i møde, når du tager trappen op i gadeplan. Inden for en radius af 500 meter skyder yderligere seks 15-etages bygninger op som paddehatte.

Kvarteret rummer godt 120 nye rækkehuse, en Lidl, en frisør, en ejendomsmægler, en café og et kommende hotel. Men snart rykker også et nyt trendy spisested ind i området mellem Amager Strandvej og Krimsvej – Københavns nye »Minimanhattan«, hvor du giver mellem 32.000 og 41.000 kroner pr. kvadratmeter for en lejlighed, afhængig af om den har havudsigt eller ej.

Det er øens gamle bevaringsværdige krudthus, der istandsættes til at huse en restauratør med gourmet-ambtioner. De eksklusive lejligheder – dem i Twister-tårnet, som ejendomsmæglere kalder Amagers nye vartegn, og som overborgmester Frank Jensen (S) onsdag tog første spadestik til – er alle solgt på under et år. Men også de 184 lejligheder, som DEAS udlejer for blandt andre Lærernes Pensionskasse, er der pæn efterspørgsel på, selv om du betaler op til 16.000 kroner om måneden i husleje.

Her på Østamager, hvor mere end 2.000 nye boliger bygges tæt på Strandparken, får du fornemmelsen af et væksttempo, der antager næsten kinesiske dimensioner. Ta’ derud i weekenden, og du ser, hvordan det myldrer med »fitte« folk under 40 år. Løbere, surfere, kajakroere. De holder sig i form, så de kan klare sig på arbejdsmarkedet. Der er også pænt med mennesker i boligbutikkerne, hvor prospekter og salgsopstillinger udleveres i en lind strøm.

»Førstehåndsindtrykket af et bastant opsving er ikke forkert, men opsvinget er primært lokalt,« siger udviklingsdirektør Tony Christrup fra Arkitektgruppen.

Han er ansvarlig for en stor del af de nye attraktive lejligheder på det, der i gamle dage var Costa del Amager med pølsepapir, hundelort og glasskår.

Bump på vejen

For nok er det blevet lidt lettere for kunderne at låne penge i banken, så de kan købe ejerlejligheder ved Amager Strand. Men de køber nu primært, fordi de flytter hertil fra omegnen eller fra provinsen. De unge børnefamilier vil bo tæt på vandet og byen, som metroen bringer dem ind til på syv minutter. Det samme vil de mere veletablerede ældre, der sælger villaen oppe nordpå og flytter ind i noget nyt, de ikke selv skal vedligeholde.

»Folk vil gerne bo her – området er enormt attraktivt, men opsvinget har vi først, når der også kommer gang i udviklingen af de tilstødende kvarterer,« siger Tony Christrup.

Fra 21. etage i Danicas udlejningsejendom kigger han mod vest – ind over Amager. Her peger han på Strandlodsvej – 500 meter inde i landet, hvor gamle værksteder og småindustri stadig blander sig med villaer.

 

Men også her er der – om end med bump på vejen – ved at ske noget. En ny tretårnet udlejningsejendom er opført. En ny Kvickly er åbnet, men entreprenøren, der har bygget de tre tårne, er gået konkurs, og bygherren er i gang med at redde trådene ud, så byggeriet kan gøres færdigt.

»Der er stor aktivitet her i området og i Ørestad. Folk, der gensælger de lejligheder, de har købt, vil kunne drage afsted med en fortjeneste efter kort tid. Men det er langt fra tilfældet i hele hovedstadsområdet. Det Storkøbenhavn, der mærker opsvinget, strækker sig ikke særlig langt,« siger Arkitektgruppens udviklingsdirektør.

Næstved har det svært

Han ved det, for privat bor han ved Solrød Strand – 70er-sovebyen mellem Køge Landevej og Køge Bugt Motorvejen. Her er det opsving, vi går og venter på, i bedste fald snigende.

»Der er en unik strand ved Solrød, og der er hele det nye Trylleskovskvarter. Der sker en del i Køge med supersygehus og nyt transportcenter, Køge Kyst udvikles til et spændende byområde, men kommunen skal arbejde hårdt for at sikre, at området stadig er attraktivt«, forklarer Tony Christrup.

Ejendomsmægler Hellerup
Ejendomsmægler Østerbro

Udfordringen for politikerne i Køge er dog for intet at regne imod den sisyfos-opgave, der venter byrødderne i Næstved. Her tænker ingen på at bygge nye skyskrabere – byens sygehus nedgraderes, og planerne om at gøre byen til et centrum for uddannelse af sosu-assistener ligner på forhånd en tabersag.

»I Næstved får de virkelig vanskeligt ved at overbevise de næste generationer om, at det er her, de skal bo,« mener arkitektgruppens udviklingsdirektør, der også er formand for Byggesocietetet.
Ejendomsmægler Vesterbro
Aarhus er derimod mere interessant for Arkitektgruppen – Aalborg også. Odense er på vippen.

Københavns omegn er mere stille og rolig som i Stenløse, hvor man godt kan »bygge en stang rækkehuse og få dem solgt hen ad vejen«.

»Men forskydningen mod storbyerne går rigtig stærkt i disse år. Det mærker vi dagligt,« siger Tony Christrup.
Ejendomsmægler på Amager

 

 

Posted in Ikke kategoriseret | Tagged , , , | 1 Comment

Ejendomsmægleren skal skaffe en række oplysninger

Ejendomsmægleren skal skaffe en række oplysninger om retslige og økonomiske forhold, fx prioriteter og servitutter, fredningsbestemmelser, planbestemmelser, miljøforhold, forkøbsrettigheder samt skatter og afgifter.

Ud fra gennemgangen laver ejendomsmægleren en salgsopstilling. På salgsopstillingen er der foretaget beregninger af bl.a. salgsprisen og muligheden for at belåne ejendommen. Desuden viser opstillingen, hvad den nye ejer vil komme til at betale i faste udgifter pr. år eller måned.

Hvis det er en udlejningsejendom, laver mægleren en oversigt over ejendommens indtægter og udgifter. Er det en erhvervsvirksomhed, må omsætningens størrelse, avanceforhold, varelager, goodwill m.v. belyses.

Ejendomme til salg bliver udbudt gennem annoncer, fx på internettet eller i dagbladene. En ejendomsmægler har også et køberegister, hvor interesserede købere kan blive skrevet op til boliger, de efterspørger. Mægleren kan også annoncere efter ejendomme, som han i forvejen har købere til blandt sine kunder.
Ejendomsmægler København

Herefter kommer en af de væsentlige dele af arbejdet: at vise ejendommen frem for eventuelle købere. Dette foregår ofte uden for normal arbejdstid, fx i weekenden.

Det er ikke tilladt at være formidler for både køber og sælger i samme ejendomshandel. Mange købere har deres egen ejendomsmægler som rådgiver.

En aftale mellem sælger og ejendomsmægler om salg af en ejendom kaldes en formidlingsaftale. Selve købsaftalen indgås mellem sælger og køber og angiver betingelserne for handelen. Købsaftalen danner grundlag for skødet (ejerbeviset), som normalt bliver udfærdiget af en advokat eller ejendomsmægler.

Posted in Ikke kategoriseret | 2 Comments

Find et regnskabsprogram til dit behov

Find et regnskabsprogram til dit behov

Regnskabsprogrammer fås i mange forskellige former og farver. Derfor skal du gøre dig nogle klare overvejelser, før du hopper i med begge ben. Skal det være et gratis program, eller vil du betale for det? Og hvor meget vil du i så fald betale for etregnskabsprogram?Et gratis regnskabsprogram kan være en god løsning i starten, men medfører ofte en lang række begrænsninger og problemstillinger. For det første er det ikke sikkert, at du på sigt kan tilføje flere brugere til dit regnskab. Og det er ikke godt, hvis din virksomhed skal vokse sig større. For det andet, så er du ofte afhængig af, at udvikleren vedligeholder programmet af lyst. Omvendt kan et gratis regnskabsprogram være en fin løsning, hvis du driver en lille virksomhed, og dit regnskab ikke er omfattende, med mange bilag, ind- og udbetalinger og andre posteringer. Mange fås med indbygget fakturaprogram ogmomsprogram, der gør det let at lave sit momsregnskab.Med et betalt regnskabsprogram får du som regel mulighed for at tilføje flere brugere og lave flere posteringer. Samtidig har du en sikkerhed for, at udvikleren er forpligtet til løbende at opdatere og udvikle dit regnskabsprogram.
Posted in Ikke kategoriseret | Leave a comment

Rengøring – til både store og små – professionel rengøring

Rengøring – til både store og små – professionel rengøring

PROFESSIONEL:

 • Veltilrettelagt
 • Høj faglighed
 • Uddannelse
 • Bredt koncept
 • Tæt kvalitetsstyring
 • Tæt kundekontakt
 • Hurtig reaktion
 • Fleksibel aftale
 • Kvalitetsregnskab
 • Løbende udvikling
 • Certificeret
 • Konkurrencepris

Rengøringsselskab landsdækkende

Professionel rengøring – en sikker service – i hele landet

Når du har lavet en aftale med os – så behøver du ikke skifte rengøring århus mere ! Vort kvalitetsregnskab viser nemlig tilfredse kunder – og vort motto er en sikker service !

Vi gør det let for dig – og sikkert – med tæt kvalitetsstyring

Vore ledere kommer ofte hos jer – og laver løbende kvalitetsrapporter.

Vi holder tæt kontakt til dig – og er lette at træffe.

Du er som beslutningstager og kontaktperson i trygge hænder – og først og fremmest bliver det let for dig at håndtere kontakten om rengøringen.

Du er fremtidssikret – for vi kan løse alle tillægsopgaver

Du får et professionelt koncept som bygger på grundig udvælgelse og instruktion, professionelle metoder, branchens stærkeste kvalitetsstyringssystem, professionelle ledere samt alle de supplerende services I kan ønske jer.

Du får et solidt rengøringsselskab – det eneste som er fuldt certificeret!

Vore nye kunder bliver ofte overraskede over vores konsekvente indsats. Men vi har valgt at gøre en forskel i rengøringsbranchen som en meget seriøs leverandør – og vi søger altid nye seriøse kunder. Som ønsker noget der bare fungerer – og som helt naturligt bidrager til vedligeholdelse af jeres bygninger.

RC er også det eneste rengøringsselskab, der er certificeret for både kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Fordi vi vil sikre professionelle systemer – og gøre en forskel.

Send en e-mail eller ring til et af vore kontorer:

Posted in Ikke kategoriseret | Leave a comment

Gratis Dating Sider for Alle, også Unge, Gifte samt Senior Dating

Dating på nettet – en oversigt

De største dating sider

Her finder du landes nye Dating side.

Dating.dk – mainstream dating stedet, der er svært at komme udenom. Mere end en halv million profiler, men ikke alle er lige aktive.
NetDating.dk – Danmarks næststørste dating-side, der satser på unge mellem 15 og 30 år.
FORUM dating – En af de etablerede dating sider med mange medlemmer. Det tidligere Ofir dating.
Love.dk – Dating websted, der lægger vægt på seriøsitet. Bla. mulighed for at få troværdighedsstempel på billederne i sin profil. Et af de større mødesteder for kærestesøgende på nettet med næsten 150.000 medlemmer.
Originale eller anderledes datingsider

CafeDating.dk – dating side med originalt koncept, hvor brugerne bliver delt op efter deres yndlingscafé og by. Herved bliver der dannet bro mellem den virkelige verden og internettet.
1-2-3-Fundet! – med hurtig søgning, hvor du kan angive om du er interesseret eller ej. Kun folk, du har markeret som interessante, kan skrive til dig.
Soulmate.dk – Kvalitetskontakt til kvalitetsmennesker.
NoFakePeople.dk – Netværk, Dating og Shopping under samme tag. Alle profiler er valideret, så man undgår falske profiler.
BeautifulPeople – Dating websted, hvor du skal være smuk eller interessant for at få lov til at blive medlem. Speciel brugergrænseflade.
Faceup.dk – Gratis dating og venneside der tilbyder, chat, fotoalbum, gæstebog, besøgsliste, breve. Ingen brugerbetaling. Super side for singler, der søger nye kontakter og dates, og et godt mødested, hvis man blot ønsker flere venner.
Dating baseret på psykologiske profiler

PARSHIP.dk – En anderledes og interessant datingside, der bl.a. bruger en psykometrisk test til at matche personer med. Mest henvendt til dem over 30.
Concentus.dk – Kontaktsite og -bureau. Drives af psykologer og bruger profiler baseret på spørgeskema med bl.a. psykiske spørgsmål.
imago netdating – dating med fokus på personlig udvikling baseret på Imago Relationsterapi og grundlagt af psykologer.
q500.dk – Find kærligheden via relationstest (personlighed, værdier m.v.) og biodatamatch (højde, alder). Over 150.000 medlemmer.
Dating baseret på astrologi og horoskoper

Astropartner – matcher profiler ved at bruge stjernetegn og horoskoper.
Dating for højtuddannede

eliteDaters.dk – datingservice for akademikere og karriereorienterede singler i alderen 18-75 år
Unidating – dating for studerende
Seniordating for de modne og ældre

Hjemmets kontaktklub – seniordating, find en ven for livet
senior-date.dk – Danmarks største mødested for singler på 40+
Senior-contact.dk – Dating for folk i den bedste alder.
40plus.dk – dating og hygge for mennesker over 40 år. Gratis at benytte.
Det Grå Guld – Kontaktklub til dem over 40. Fungerer via profiler udarbejdet af Det Grå Guld, der sendes til personer, der matcher. Ingen offentlige profiler på nettet. Lægger vægt på diskretion og seriøsitet. Tilmeldt registertilsynet.
Seniornetværket – et mødested for seniorer i den tredje alder, der primært fokuserer på selskab og andre former for hjælp og ikke så meget på dating.
Dating for de unge

Arto.dk – Community site for unge fra 12 år og opefter.
Juniordate – Mødestedet for dem på 15-40 år.
HOT.dk – Datingside målrettet til dem under 25 år. Over 100.000 profiler. Søsterside til love.dk.
SeriousPeople – Mødested for personer, der er mindst 30 år, og vil skabe private og forretningsmæssige relationer med ligesindede.
Dating via kontaktbureau

nkb.dk: Nordisk Kontakt Bureau – NKB skaber seriøs dating og kontakt mellem singler af modsat køn. Få en spændende date lige her. Opdeling efter geografisk område.
KontaktNet.dk – service der formidler kontakt mellem folk på nettet. Har rødder tilbage fra 1998. Er godkendt af Datatilsynet for sikkerhed for forsvarlig opbevaring af personoplysninger.
LI-kontakt – Kontaktbureau med erfaring siden 1994. Med mulighed for søgning online.
E-kontakt.dk – kontaktformidling på nettet, der henvender sig til singler, der søger nye venner og bekendtskaber. Manuel kontrol af kontaktannoncerne.
Kontakt Bureauet – klassisk kontaktbureau med adresse på Østerbro i København
Dating med fokus på billederne

hotpeople.dk – Dating-sted, hvor du bliver bedømt på, om du er hot or not. Mere fokus på billeder end tekst.
yesno ::: keyword dating – en anderledes måde at finde en partner på, hvor du klikker ja eller nej til en profil bestående af foto og nøgleord.
Hotter.dk – billedafstemning- og kontaktside
Strandbabe.dk – mulighed for at uploade erotiske billeder af dig selv fra stranden eller andre steder. Og mulighed for at søge i profilerne.
Dating via mobil, telefon eller tekst-TV

SmartFlirts – online mødested og community med SMS-system, så du kan flirte med andre singler via mobiltelefonen.
Proxidating – proximity dating via mobilen – Datingservice, der etablerer kontakten via Bluetooth i mobiltelefonen!
telline.dk – Telefontræfpunkt for at finde en kæreste eller score. Normal telefontakst. Du snakker i et 2 eller 10 personers “rum”.
Lovebox.dk – Snak i telefon med en potentiel kæreste (2 kr. i minuttet).
knus.tv2.dk: Dating via TV2′s tekst-tv – Søg i profiler opdelt efter landsdel og alder på TV2′s tekst-tv.
Dating efter erhverv

TruckDating.dk – Dating for dem, der elsker livet på landevejen.
HandyDating.dk – dating for håndværkere og andre med praktiske færdigheder.
DoktorDating.dk – dating for læger, doktor, doktorer, sygeplejerske, sygeplejersker og andre fra sundhedssektoren.
FarmerDating – Dating for dem, der bor på landet, eller gerne vil møde en fra landet.
UP-meeting.dk – dating med interesse for undervisning og pædagogik.
Dating efter fritidsinteresse

PetDating – Dating for dyrevenner – Dating for folk, der er glade for deres kæledyr
GolfDaters.dk – Skandinavisk golfnetværk og dating-service, hvor du kan møde andre golfspillere og golfinteresserede.
FitnessDating – mødested for dem, der har en fysisk aktiv hverdag og går op i sport og fitness. Nystartet og ikke helt færdig. Kun få profiler.
Dating for singleforældre

singleplus.dk – mest for singleforældre. Netværk for singler med børn.
Dinner dating

kraesnesingler.dk – bl.a. med Match Maker og Dating Dinner, hvor du kan arrangere eller deltage i en middag
5ibyen.dk – Arrangør af middagsselskaber for 5 personer
DinnerDate – Arrangerer middage med det formål at møde nye mennesker, få nye venner og udvide sit netværk
Running Dinner – Arrangerer middage for at give dig mulighed for at få nye bekendtskaber.
BRUNCHdaters.dk – arrangerer møder med andre singler over en brunch.
Dating via arrangerede aktiviteter

Speeddating.dk – arrangererer single events, hvor du har mulighed for at møde potentielle partnere og venner.
Klub Lux – selskabelig aktivitetsklub for singler. Mulighed for søgning i medlemsdatabase.
Logen.dk – Aktivitetsklubben hvor aktive mennesker mødes.
Dating for homoseksuelle

boyfriend – online community for homoseksuelle
flygirls.dk – dating for tøser der kan li’ tøser
flyguys.dk – dating for fyre der kan li’ fyre
Wmen.dk – dating sitet kun for kvinder.
Gayzoon.dk – mødested for bøsser og lesbiske
Dating for store mennesker

XL-dating.dk – Dating for de store og dejlige.
bigsizedating.dk – Ny og lille side til dating for de lidt større. Kun 21 profiler.
Geografisk afgrænset dating

nordjyskedating.dk – et mødested for nordjyder
Skala.fm – en gratis dating service, der tager udgangspunkt i det syddanske
Dating For You – Et mødested for seriøse midtjyske singler. Laver også lokale arrangementer for medlemmerne.
Dating efter rygevaner

ikkerygerdate.dk – dating for ikke-rygere.
Jeg Ryger – Dating – Datingside fra danmarks seriøse rygerportal, Jeg Ryger.
Dating for kristne

hjertedating – Kristeligt Dagblads hjemmeside for mennesker, der ønsker at møde andre, som fortrinsvis har et kristent livssyn.
7Ehimlen – Skandinaviens største mødested for kristne. Tidligere kristendating.dk.
Dating for handicappede

Hjerterummet – Ny venskabsportal for sindslidende. “for unge med ondt i sindet og noget på hjerte”. Flot design og virker professionelt udarbejdet, bl.a. med sjov Colorfriend test.
Handicap-dating.dk – Dating for handicappede
Sindnet: et netværk for sindslidende – Netværk for sindslidende og folk med angst eller depression. Det tidligere lovematch.dk.
KNUUS – Dating for udviklingshæmmede
Symbirosen Handicap dating – et mødested for handicappede i Danmark og Norden.
Dating for og med udlændinge

DatingThai.dk – Dating-site til formidling af kontakt med thailandske kvinder.
Dating for muslimer

Zawaj.dk – Muslimsk ægteskabsbureau
Dating for fængselsindsatte

Date’n inmate – kontakt til indsatte i danske fængsler. Både mulighed for at date og at blive penneven.
Klassisk netdating

HotFlirt.dk – “Dating med et glimt i øjet”. Gratis dating websted, der lægger vægt på seriøsitet og f.eks. prøver at sikre at fakeprofiler bliver fundet og fjernet med det samme.
adate.dk – “adate.dk er mødestedet for dig, der søger en sød kæreste, en dejlig partner eller måske nye venner.”
Fairflirt Dating – Dating koncept, hvor du selv bestemmer, hvem du vil have breve fra og ønsker at chatte med.
HOTfriends – Dating via profiler, men har også spil og horoskoper.
Hjertebanken.dk – “Hjertebanken.dk er mødestedet på nettet, hvor du det er muligt at chatte, læse spændende profiler, møde nye venner, en hot date eller måske ligefrem den eneste ene. Hjertebanken.dk blev lanceret i august måned 2004.”
netdate.dk – gratis datingsite
datemig.dk – dating side, hvor du også kan annoncere events. “Seriøs dating side der søger efter din partner 24 timer i døgnet.”
new-phase-dating.dk – Gratis dansk dating site.
Singles2.dk – mindre gratis datingsite
ondate.dk – en ny dansk datingportal.
ZOOMDATING.dk – hævder, at de har Danmarks mest advancerede partnersøgemaskine.
Alices eventyrklub – side hvor du kan søge efter en partner af forfatteren til Parforholdets lyksageligheder.
Bureau Inkognito – kontakt og diskussionscenter.
Café Amour – endnu et af de mindre dating steder
Dansk Dating – et mødested på Internet, der formidler kontakt mellem mennesker. Bl.a. med mulighed for at sende SMS og hot/not funktion.
Jungledate – advanceret profilsøgefunktion og et hyggeligt community.
Freetio.dk – Nystartet datingsite.
Kontakt.dk – Find ven eller kæreste ved at søge i profilerne.
Kontaktprofilen.dk – Gratis kontaktformidling.
dating.onbase.dk – Gratis dating med de sædvanlige funktioner.
one4ever.dk – Giver mænd en chance for en ordentlig præsentation og kvinder fred og ro til at finde en ven. Ikke alle profiler kan ses, men kun dem, der svarer til dine kontaktønsker.
dateclub.dk – Online dating. Man kan først se siden, når man har oprettet en profil.
Overklassedating – Forum for eliteelskov – Side om baronens jagt på kærligheden. :-)
Partydating – En mindre side med de normale funktioner.
Vennebasen dating – Mindre dating side.
VIPdaters – dating
viponly.dk – Nystartet dating side. Ca. 300 profiler. Henvender sig til “exclusive singles”.
Webdate.dk – Dating med profiler, post og chat.
Date4me.dk – dating side
blind-date.dk – mulighed for at oprette profil, chatte og finde en date.
Dating Kontakt – Dating for kvinder, herrer og par. Lidt over 2000 profiler.
KomsiKomsa.dk – ikke kun til dating, men også til at finde nye venner, kæreste, dansepartner, rejsekammerat, træningsmakker, date, nogle at gå i byen med osv.
Jubii Date – dating fra internetportalen Jubii.
Matching people – Nyere dating side.
Dating Kontakt – Dating for kvinder, herrer og par. Lidt over 2000 profiler.
Romantikken.dk – Gratis service, hvor du kan finde ven, veninde eller kæreste. Over 5000 profiler.
Sex dating

FORUM HotDating – et sted hvor du kan finde andre, der gerne vil have en fræk aftale.
Scor.dk – Dating websted til folk, der primært ønsker sexpartnere. Danmarks største i kategorien.
Sexdating.dk – dating side med fokus på sex (også i billedprofilerne).
Engangsknald.dk – dating for dem, der søger et engangsknald.
intimdate.dk – frækt mødested med få grænser.
nastydate.dk – Sted til sex dating.
SexChancen.dk – Opret profil for at finde en fræk aftale. Ca. 700 brugere.
AdultFriendFinder.com / date4sex.dk – international side til at finde seksuel kontakt. Kun på engelsk. Ingen mangel på nøgenhed…! ;-)
sexyfridating.dk – et side hvor profilerne har at gøre med sex og erotik. Både dating, escort, massage og salgssex er ok.
Babesline Dating – dating hvor selv de vildeste profiler er tilladt.
SexUs – gratis mødested for voksne med lyst til at udforske den seksuelle verden. For mænd, kvinder og par.
SexHunt.dk – sexpartnere, chatpartnere, engangsknald eller en kæreste.
SingleSex.dk – Legepladsen for singler.
SwingerDating.dk / adam-og-eva.dk – profiler for par.
onenightstanddate.com – international side på dansk til dem, der leder efter uforpligtende sex i form af en one night stand eller et engangsknald. Også for dem, der er på ferie eller forretningsrejse i udlandet.
xklub.dk – en fræk side til sex, dating og swinging.
Dating for seksuelle mindretal

LadyM dating – En side for SM interesserede, transvestitter og transseksuelle personer.
Kinky-Dating.dk – dating for dem, der tænder på bondage, SM, dominans og andre kinky lyster.
TransDating – dating for danske transvestitter og transseksuelle samt shemales.
Subwave.dk Trans dating – transdating siden 2002.
Internationale sider på dansk

meetic.dk – Stor europæisk dating site.
match.com – En af de største internationale dating sider repræsenteret i mange lande.
Elskovsreden.dk – International datingside på dansk, der også er repræsenteret i bl.a. de baltiske lande og Rusland. “Voksen kontakt – Søg efter udenlandsk partner – kæreste – flirt – venskab – Parforhold – Ægtefælle. Chat og skriv sammen med andre ligesindede mænd og kvinder.”
eLoveDates.com – International side på dansk, der er en “god vej til at finde nye venner eller partner, for skæg, flirt, dating og længerevarende forhold”.
Flirtbox.dk – Gratis datingside på mange sprog.
Justdate.dk – 230000 profiler fra mange lande.
Rodekassen (med halvfærdige eller forfaldne sider)

single-parent.dk – For alene forældre, der ønsker en familie. Midlertidigt(?) nede.
Uforpligtende dating
kissme.dk
VestDating.dk
SMDating.dk – dating, artikler og digte for de BSDM-interesserede. Ny side, hvor ikke alle funktioner virker endnu.
HyggeCafé
Lad os svinge – ikke for swingere, som man ellers kunne tro.
Loveme.dk
pigedating.dk – dating kun for piger
plusdate.dk
superdate.dk
Kristendating.dk – Dating for unge kristne singler med en personlig tro på Gud, som han er beskrevet i Bibelen. Nu 7Ehimlen.dk
Dating i DK

Dating på nettet er populært som aldrig før. På denne side finder du en oversigt over nogle af de danske dating sites. De fleste steder henvender sig til singler, men uanset om du er single eller ej, får du mulighed for at møde nye spændende mennesker (både mænd og kvinder). Disse steder gør det nemmere for dig at finde kæreste eller kærester, ven eller venner, sexpartner eller sexpartnere, bolleven eller bollevenner, forretningsforbindelser, folk med kæledyr eller noget helt tredje. Dating på nettet er mest for de unge, men der er også sites specielt målrettet de lidt ældre, og der er også niche dating-sites til særlige grupper. Dating er selvfølgelig både for mand og kvinde, heteroseksuel og homoseksuel.

Posted in Ikke kategoriseret | Tagged | Leave a comment

Sushi Restaurant Århus – Sushi Take Away – Byens bedste Sushi

Sushi Restaurant Århus – Sushi Take Away – Byens bedste Sushi

Sushi (japansk: 鮨 eller 鮓 eller 寿司) er en traditionel japansk ret som består af ris der er tilført riseddike, og som serveres med forskelligt tilbehør. Tilbehøret består typisk af fisk og tang, men kan også være kød, æg, grøntsager eller svampe. Tilbehøret kan både være råt, forarbejdet (kogt, stegt) eller marineret. Sushi spises som regel med syltet ingefær, soja og wasabi (en japansk peberrodspasta, som man kan blande i sojaen).

I de vestlige lande er ordet sushi blevet synonymt med rå fisk, men den japanske betydning af ordet er kombinationen af ris og riseddike. Rå fisk som spise hedder på japansk sashimi.

Sushi bliver sjældent tilberedt med brug af krydderier, dog bruges af og til chili og wasabi. Ved tilberedningen lægges der stor vægt på det visuelle indtryk, og sushi anrettes ofte meget kunstfærdigt.

Der findes forskellige slags sushi. Sushi rullet i nori (tørre plader af tang) kaldes makisushi. Sushi formet til en lille klump med f.eks. skiver af fisk på toppen kaldes nigiri.

Makisushi

Makiruller med noritangen indad
Makisushi består af sushiris og fisk eller grøntsager rullet i plader af noritang.

Fremstilling

Ved fremstillingen af makiruller benyttes en lille fleksibel bambusmåtte. På måtten placeres et stykke noritang, hvorpå risene fordeles. Ovenpå risene lægges rækker af f.eks. tun, laks, avocado, agurk el. lign. Derefter rulles fra den ene ende. Rullerne skæres ud i skiver, og anrettes. Rullerne kan laves så noritangen vender enten udad eller indad. Ved varianten hvor noritangen vender indad rulles makien ofte i hvide og sorte sesamfrø, dette både ser flot ud, og tilfører smag.

Makisushi Typer
Uramaki – også kaldet inside out maki, har nori (tangen) på indersiden af risene og 2 eller flere slags fyld.
Hosomaki – små makisushi med en diameter på ca. 2 cm og indeholder typisk kun en slags fyld.
Futomaki – store makisushi med en diameter på ca. 4 cm og med 2-3 slags fyld. Sushi Restaurant Århus
Temaki – kegleformede håndruller, ca. 10 cm lange, hvor fyldet stikker ud i den ene ende. Spises generelt ikke med spisepinde, men med fingrene.
Kaburimaki – er en uramaki, som får lagt et lag af fisk oven på toppen, hvilket gør den mere dekorativ.

Nigiri

Nigiri er små klumper af ris hvorpå der lægges skiver af rå, røget eller marineret fisk, eller evt. kæmperejer eller andre skaldyr. Pålægget kan evt. sættes fast med et tyndt bånd af noritang som vikles hele vejen rundt om ris og pålæg.
Sushi Århus

Posted in Ikke kategoriseret | Tagged | Leave a comment